Pruszków

Budynek mieszkalny, wielorodzinny z usługami.